Σε συνέχεια της επίσκεψης του Δημάρχου Αιγιάλειας κ. Στάθη Θεοδωρακόπουλου στην Αθήνα και στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού με αίτημα την μεταβίβαση της κυριότητας του Κινηματοθεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ στο Δήμο Αιγιάλειας, η Γενική Διεύθυνση Κινηματογράφου του Υπουργείου ενημέρωσε την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για το αίτημα παραχώρησης , η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε πως η διεύθυνσή παραχωρήσεων της ΚΕΔ εισηγείται θετικά για την παραχώρηση.

Κάτι  τέτοιο   παραχώρηση Κ΄τιδεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη διότι δεν έχει γίνει  η επίσημη καταγραφή του ακινήτου από την ΚΕΔ. Ο φάκελος του κινηματοθεάτρου απεστάλη εκ νέου στην Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Αχαΐας ώστε να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν η καταγραφή του ακινήτου και να προχωρήσει έτσι η μεταβίβαση της κυριότητάς του στο Δήμο  Αιγιάλειας.