Μελετητής για τα εσωτερικά δίκτυα Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Αιγιάλειας καθώς  ανακοινώθηκαν τα πρακτικά αξιολόγησής για τη μελέτη των εσωτερικών δικτύων.Μεταξύ στα οκτώ μελετητικών γραφείων  που είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους,  εκείνο που τελικά προκρίθηκε, με βάση τις προσφορές στις εκπτώσεις αλλά και τη βαθμολόγηση της αξιολόγησης ήταν το γραφείο του γνωστού Αχαιού μελετητή Σπ.Φράγκου.

Σχετικά με τις προσφορές στις εκπτώσεις σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να ξεπερνούν σε ποσοστό το 20% ενώ η αξιολόγηση προκύπτει συνολικά από το φάκελο των γραφείων από προηγούμενες μελέτες και εμπειρία.

Αν δεν υποβληθούν ενστάσεις (κάτι που συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις), τότε τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η μελέτη για τα εσωτερικά δίκτυα και παράλληλα να ξεκινήσει και ο συλλεκτήριος αγωγός για την υλοποίηση του αποχετευτικού δικτύου όλη της Αιγιάλειας.

Αθ.Σ.