Στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθαν στο τέλος του 2011, οι συνολικές πληρωμές μέσω του ΕΣΠΑ, βελτιώνοντας το ποσοστό απορρόφησης του Προγράμματος που διαμορφώθηκε στο τέλος του χρόνου στο 32,8%.

Η επιτάχυνση των έργων και των πληρωμών που έγιναν πριν από την εκπνοή του χρόνου βοήθησε στην υπερκάλυψη του στόχου που είχε τεθεί μέσω του Μνημονίου για την απορρόφηση, εντός του 2011, πόρων ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατά 115% υπερκαλύφθηκε και ο στόχος που είχε τεθεί μέσω του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.