Τέλος στη χειρόγραφη συνταγογράφηση βάζει από σήμερα Δευτέρα ο Ιατρικός Σύλλογος Αιγιαλείας  ακολουθώντας ανακοίνωση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου καλεί τα μέλη του να απέχουν της χειρόγραφης συνταγογράφησης  ακόμα και στην περίπτωση που το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα.
Ο ιατρικός κόσμος απαιτεί την κατάργηση ή τουλάχιστον την τρίμηνη αναστολή και επαναδιατύπωση Υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και προβλέπει υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, θέτοντας μάλιστα πρόστιμο ύψους 1 ευρώ για κάθε χειρόγραφη συνταγή από τους γιατρούς, με ημερομηνία εφαρμογής την 1η Ιουλίου 2012.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αιγίου ζητά την  κατανόηση των ασφαλισμένων.