Λήγει την Τετάρτη η προθεσμία του υπουργείου Οικονομικών για φορολογούμενους που επιθυμούν να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμα χρέη τους.

Στη ρύθμιση υπάγονται φυσικά πρόσωπα με οφειλές που δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ και νομικά πρόσωπα που οι οφειλές τους δεν υπερβαίνουν τις 75.000.

Το ποσό της κάθε δόσης θα είναι 100 ευρώ. Οι δόσεις ορίζονται σε 24 ενώ κάποιος που επιθυμεί ρύθμιση σε περισσότερες δόσεις το αίτημα του θα κρίνεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.