34.2 C
Aigio
Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣΑιγιάλειαΣυνεδριάζει εκτάκτως το Δ.Σ. Αιγιαλείας για τη ματαίωση του διαγωνισμού ενεργειακής αναβάθμισης...

Συνεδριάζει εκτάκτως το Δ.Σ. Αιγιαλείας για τη ματαίωση του διαγωνισμού ενεργειακής αναβάθμισης -ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87 τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το άρθρο 67 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, μεικτή (διά ζώσης και παράλληλα με τηλεδιάσκεψη), θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις τριάντα μία (31) Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην αναγκαιότητα άμεσης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτηση δέκα τριών (13) Δημοτικών Συμβούλων για το θέμα της ματαίωσης του διαγωνισμού ενεργειακής αναβάθμισης -ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αιγιαλείας, πριν από την τέσσερις (4) Απριλίου που έχει οριστεί η συζήτηση σχετικής αίτησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Στην αίτηση των δέκα τριών (13) Δημοτικών Συμβούλων για συζήτηση σχετικά με τη ματαίωση του διαγωνισμού ενεργειακής αναβάθμισης -ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αιγιαλείας.

Δείτε Ακόμα...

Most Popular