Με αφορμή το θέμα που έχει ανακύψει με τις πάσχουσες από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ιερόδουλες σε διάφορες περιοχές της χώρας, από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνονται τα εξής:«Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας κάνει γνωστό ότι όλοι οι οίκοι ανοχής που λειτουργούν στη Δυτική Ελλάδα έχουν νόμιμη άδεια, βάσει των ισχυόντων κανονισμών και σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των εμπλεκομένων φορέων.

Όσον αφορά την πιθανή ύπαρξη παράνομων οίκων ανοχής, ουδεμία καταγγελία έχει περιέλθει στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας οι οποίες, σε μόνιμη βάση, βρίσκονται σε στενή επαφή και με τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές ώστε αμέσως να διερευνάται κάθε τυχόν καταγγελία που θα υποβληθεί.

Σημειώνεται δε ότι το προσωπικό των νομίμως λειτουργούντων οίκων ανοχής (ιερόδουλες, βοηθητικό προσωπικό), όπως ρητά ο νόμος ορίζει, υπόκεινται σε τακτικό, αυστηρότατο υγειονομικό έλεγχο για τυχόν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα».