Την άμεση επιστροφή εντόκως 424 εκατομμυρίων ευρώ στην Κομισιόν για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις που δόθηκαν το 2008 και 2009 προβλέπει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή εντός τεσσάρων μηνών ενώ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης έδωσε ήδη εντολή για την άσκηση προσφυγής ακύρωσης της απόφασης στα αρμόδια δικαστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.