Μακροσκελή ανακοίνωση, με την οποία επιχειρεί να υπεραμυνθεί των αυξήσεων στα τιμολόγιά της, εξέδωσε απόψε η ΔΕΗ, αναφέροντας παραδείγματα, σύμφωνα με τα οποία δεν έχει τα ακριβότερα τιμολόγια στην Ευρώπη.
Ωστόσο, τα επιχειρήματά της αμφισβητούν έμποροι, βιοτέχνες και άλλοι επαγγελματίες.

Στην ανακοίνωση σημειώνει πως «οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος είναι σημαντικά χαμηλότερες για τους οικιακούς καταναλωτές με χαμηλές έως μέτριου επιπέδου καταναλώσεις και οι οποίοι αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των οικιακών πελατών της ΔΕΗ ενώ η ποσοστιαία συμμετοχή της δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα στο σύνολο των δαπανών των ελληνικών νοικοκυριών είναι η χαμηλότερη δυνατή μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο κατά τα προηγούμενα χρόνια όσο και το 2011»

Όπως αναφέρει, με βάση τα στοιχεία του Eurostat (κοινοτική στατιστική υπηρεσία) – για το Α΄ εξάμηνο 2011 – προκύπτει ο κοινωνικός χαρακτήρας της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΗ:

– Για τις καταναλώσεις κάτω των 1.000 kWh η τιμή της kWh στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη κατά 42,6% έναντι της μέσης τιμής των χωρών της Ευρωζώνης και κατά 37,4% έναντι της μέσης τιμής της ΕΕ των “27” αντίστοιχα.

– Για τις καταναλώσεις από 1.000 – 2.500 kWh η τιμή της kWh στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη κατά 37,0% έναντι της μέσης τιμής των χωρών της Ευρωζώνης και κατά 36,9% έναντι της αντίστοιχης τιμής της ΕΕ των “27”.

Υπογραμμίζεται ακόμη ότι, οι τιμές του ρεύματος για Έλληνες οικιακούς καταναλωτές είναι κατά πολύ χαμηλότερες σε σχέση με αυτές που πληρώνουν οι καταναλωτές άλλων χωρών της Ευρωζώνης με ανάλογο επίπεδο ανάπτυξης και εισοδήματα, όπως είναι για παράδειγμα η Ισπανία και η Πορτογαλία. Έτσι, η τιμή της kWh για τους οικιακούς είναι:

– Για καταναλώσεις κάτω των 1.000 kWh στην Ισπανία είναι κατά 123,8% υψηλότερη έναντι αυτής της Ελλάδας, ενώ της Πορτογαλίας είναι κατά 48,1% μεγαλύτερη.

– Για καταναλώσεις από 1.000 – 2.500 kWh η τιμή του ρεύματος στην Ισπανία είναι κατά 98,5% υψηλότερη έναντι της Ελλάδας, ενώ στην Πορτογαλία είναι υψηλότερη κατά 28%.

Εκτός όμως από τα ανωτέρω στοιχεία του EUROSTAT, και αυτά της Ευρωπαικης Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας – όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα της τελευταίας – όπως σημειώνει η ΔΕΗ, συμφωνούν στο ότι η ποσοστιαία συμμετοχή της δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα στο σύνολο των δαπανών των ελληνικών νοικοκυριών είναι η χαμηλότερη δυνατή μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο κατά τα προηγούμενα χρόνια όσο και το 2011.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του ηλεκτρικού ρεύματος στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς ανά 1.000 ευρώ δαπάνης με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) κατά το 2011 ήταν σε μέσα επίπεδα στις χώρες της ΕΕ των “27” 25,6 ευρώ και στην Ευρωζώνη 24,5 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα ήταν μόλις 11,8 ευρώ για το ηλεκτρικό ρεύμα ανά 1.000 ευρώ δαπάνης του μέσου νοικοκυριού. Επιπλέον, ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ότι, η συμμετοχή της δαπάνης για ρεύμα ανά 1.000 ευρώ συνολικών δαπανών κατά το 2011 ήταν 29,2 ευρώ στην Ισπανία και 35,8 ευρώ στην Πορτογαλία.

Η ΔΕΗ προσθέτει ακόμη πως, σύμφωνα με τα στοιχεία άλλης διεθνώς αναγνωρισμένης πηγής – που καταρτίζει το μηνιαίο δείκτη τιμών οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος HEPI (Household Electricity Price Index), συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ στην ηλεκτρική ενέργεια – κατά το Νοέμβριο 2011, στις χώρες της Ευρωζώνης, κατά μέσον όρο, οι κάτοικοι πληρώνουν το οικιακό ρεύμα, κατά 47,2% ακριβότερα σε σχέση με τους Έλληνες, ενώ οι κάτοικοι στην Ισπανία και στην Πορτογαλία το πληρώνουν πολύ πιο ακριβά, κατά 61% και 40% αντίστοιχα.