Με την 1056/2012 ΠΟΛ Εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, διευκρινίζεται ο τρόπος βεβαίωσης, είσπραξης η απαλλαγής για το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε).

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για πολλά μέλη του Επιμελητηρίου μας
είναι η δυνατότητα απαλλαγής από το τέλος των ακινήτων αποκλειστικής
Βιοτεχνικής η Βιομηχανικής χρήσης στα οποία η ΔΕΗ το επέβαλε επειδη δεν
ειχαν ανάλογο τιμολόγιο, με την προσκόμιση στον αρμόδιο έφορο της -σε ισχύ-
άδειας λειτουργίας καθώς και των φορολογικών εγγράφων από τα οποία να
προκύπτει ότι στα ακίνητα αυτά δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα (εμπορία,
παροχή υπηρεσίας κλπ.).
Περισσότερα στο αρθρο 2 παρ. 2η της εγκυκλίου