Στο πλαίσιο της τακτής δομικής συντηρήσεως της Ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου, -για το διάστημα μεταξύ 19 Απριλίου και (το αργότερο) 10 Αυγούστου- έχουν προγραμματιστεί εργασίες βαρείας συντηρήσεως, οι οποίες αφορούν την επισκευή του αρμού συστολής – διαστολής «Τ5» της γέφυρας πρόσβασης Αντιρρίου και απαιτούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που εγκρίθηκαν με την απόφαση 2501/10/115-ια/18.4.2017 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε τρεις φάσεις και θα λαμβάνουν χώρα μεταξύ 06:00 και 22:00, ενώ θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σχετικές με την κυκλοφορία σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, ανάλογα με την εξέλιξη της επισκευής του αρμού.

Η πρώτη φάση εργασιών ξεκινά την Πέμπτη 20 Απριλίου, με την σταδιακή τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης για τον αποκλεισμό της κίνησης στη δεξιά λωρίδα της κατεύθυνσης από Ρίο προς Αντίρριο και ταυτόχρονο περιορισμό της κυκλοφορίας μόνο στην αριστερή λωρίδα, στο τμήμα της γέφυρας πρόσβασης Αντιρρίου που προσεγγίζει τον σταθμό διοδίων.
Μόνο για την διέλευση πεζών, θα παραμένει ανοικτό τουλάχιστον ένα από τα δύο πεζοδρόμια που διαθέτει η Γέφυρα.

Επιπλέον, ο περιορισμός του πλάτους αποκλείει καθ’ όλη τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πρώτης φάσης τη διέλευση υπερμεγεθών οχημάτων με πλάτος που υπερβαίνει τα 3,25 μέτρα.

Σε κάθε περίπτωση και για την αποφυγή ταλαιπωρίας θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας (http://www.gefyra.gr/security/Megala-fortia-Eidika-fortia/ ) για τη χορήγηση της απαιτούμενης άδειας διέλευσης.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την οδική σήμανση και να προσεγγίζουν το σημείο με προσηκόντως ελαττωμένη ταχύτητα.