Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Οκτωβρίου 2012 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων έως τις 29-2-2012και αφορά φυσικά πρόσωπα, εφόσον το σύνολο των οφειλών δεν υπερβαίνει τα 10.000 Ευρώ και 75.000 Ευρών όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα.