Μέλος του Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου των αιρετών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης ορίστηκε ο δικηγόρος και Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας Κώστας Καρπέτας, με απόφαση του Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Γιάννη Σγουρού η οποία και κοινοποιήθηκε ήδη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου. Ο κ. Καρπέτας θα εκπροσωπεί την Ένωση Περιφερειών στις περιπτώσεις που το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα εξετάζει υποθέσεις επιβολής πειθαρχικών ποινών όπως αργίες ή εκπτώσεις σε αιρετούς των Περιφερειών. Η σχετική διαδικασία προβλέπεται από το άρθρο 234 του νόμου του «Καλλικράτη».

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας καταλαμβάνει θέση τακτικού μέλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με αναπληρωτή του τον κ. Σπύρο Φλώρο, περιφερειακό σύμβουλο της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.