Στο ΕΣΠΑ εντάσσεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα και με ποσό 820.000 ευρώ το έργο βελτίωσης της ύδρευσης των οικισμών Αμπέλια, Κοσινά και Κούρβουλα της τοπικής Κοινότητας Κοκκινόβρυσης και του οικισμού Τσιρνόκος της τοπικής Κοινότητας Αργυρού Πηγαδιού του Δήμου Θέρμου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.Σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη τα έργα αφορούν σε αναγκαίες παρεμβάσεις υποδομών ύδρευσης των οικισμών, όπως η καλλιέργεια πηγών, η κατασκευή οκτώ συνολικά υδρομαστεύσεων, η κατασκευή αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού καθώς και η κατασκευή τεσσάρων δεξαμενών και αγωγών συνολικού μήκους 4.600 μέτρων.

Με την ίδια απόφαση του Περιφερειάρχη εντάσσεται στο ΕΣΠΑ και το υποέργο της δημιουργίας συστήματος τηλε-ελέγχου του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Θέρμου το οποίο θα παρακολουθεί την στάθμη του νερού στις δεξαμενές, θα μετράει την παροχή νερού και θα ελέγχει τις ηλέκτροβάνες. Πρόκειται για μια πρότυπη διαδικασία παρακολούθησης, από απόσταση, της ροής, της ποιότητας και της διαθεσιμότητας των νερών.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου ορίζεται στους 12 μήνες.