Στο Επιμελητήριο Αχαΐας αύριο Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου στις 2 μμ θα γίνει σύσκεψη αρμόδιων φορέων της Αχαΐας με θέμα το παραεμπόριο με την πρωτοβουλία και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου του ΥΠΑΝ Στέφανου Κομνηνού.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ – ΙΚΕ
Στη συνέχεια από στελέχη του Υπουργείου θα διεξαχθεί η προγραμματισμένη ενημερωτική ημερίδα για τα επίκαιρα θέματα :
Αυτοαπογραφή επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( Εισηγήτρια κ Μαρία Λέζου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος ΓΕΜΗ)
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΙΚΕ (Εισηγητής κ. Ευθύμιος Μανίκας Προϊστάμενος τμήματος Δ/νσης Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως)
Η ημερίδα θα αρχίσει στις 4μμ και γινεται με τη συνεργασία της ΕΛΦΕΕ Ν. Αχαΐας.