Το Βιετνάμ με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,2% έχει έντονη εξαγωγική και εισαγωγική δραστηριότητα με τη χώρα μας. Ειδικά οι εξαγωγές μας αυξηθήκαν το 2011 κατά 4.5%Ο πρέσβης αναφέρθηκε στο οικονομικό και επιχειρηματικό δυναμικό του Βιετνάμ και στις δυνατότητες για συνεργασία με Ελληνικές επιχειρήσεις.
Συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίας συνεργασίας και συμφωνήθηκε να υπάρχει σε τακτικά χρονικά διαστήματα ανταλλαγή πληροφοριών με την Πρεσβεία του Βιετνάμ, για επιχειρηματικές συνεργασίες που θα διαχέονται στα μέλη του Επιμελητηρίου με το ενημερωτικό του Δελτίο.