Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε 21,6 δισ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2011, έναντι στόχου 21.7 δισ. ευρώ που προβλέπει ο προϋπολογισμός του 2012. Σε σχέση με το 2010, το έλλειμμα διευρύνθηκε κατά 0,8%. Προκύπτει επίσης πως τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 873 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες παρουσιάζονται μειωμένες κατά 947 εκατ. ευρώ.
Ο κ. Σαχινίης ανέφερε  ότι οι συζητήσεις για το PSI βρίσκονται σε ικανοποιητικό σημείο, ενώ σχολίασε τα λογία της επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί βοήθεια μεγαλύτερη κατά πολλά δισεκατομμύρια ευρώ,