Ο Δήμος Αιγιαλείας αναγνωρίζοντας την έξαρση του φαινομένου της ενδο-οικογενειακής βίας και συνακόλουθα της κακοποίησης σε όλες τις μορφές της, ενημερώνει τους δημότες ότι παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης σε όλους τους κατοίκους και δημότες μας.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες που έχει θέσει o Δήμος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Ψυχικής Υγείας και η προώθηση με κάθε τρόπο της ενημέρωσής τους.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν σε ενημέρωση & συμβουλευτική ενηλίκων (σε επίπεδο ατόμου, ζεύγους & οικογένειας) σε ποικίλα θέματα όπως:

• διαχείριση συναισθηματικής κατάστασης, άγχους, κατάθλιψης • αντιμετώπιση κρίσεων πανικού • διαχείριση διαπροσωπικών και κοινωνικών σχέσεων • αντιμετώπιση προβλημάτων στην οικογένεια και στις σχέσεις γονέων και παιδιών/εφήβων • αντιμετώπιση τραυματικών συμβάντων ζωής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και ραντεβού με την ψυχολόγο του Δήμου Αιγιαλείας, καθημερινά, τις ώρες 08:00πμ – 14:00μμ., στο τηλέφωνο 2691026136 (Ακολουθείτε τις οδηγίες, επιλέγετε το 3)