Έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, στις είκοσι τέσσερις (24) Νοεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11:00 π.μ. έως και 13:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην άμεση ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω καταληκτικής ημερομηνίας (27.11.2023).

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

· Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2024-2025.