Έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, στις πέντε (5) Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 π.μ. έως και 13:00, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην άμεση ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι έως τις 15.12.2023 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ενταλματοποίησης του έργου.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

· Έγκριση τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τεμένης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».