Με την παρακάτω επιστολή το ΓΕΛ Καμαρών εκφράζει τις ευχαριστίες του προς την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του Δήμου Αιγιάλειας για τη δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Κύριε Πρόεδρε,

Οι μαθητές, οι καθηγητές και η Διευθύντρια του Γενικού Λυκείου Καμαρών ευχαριστούμε θερμά εσάς προσωπικά αλλά και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τη δωρεά του βιντεοπροβολέα που διαθέσατε στο σχολείο μας. Η εγκατάστασή του εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια που λαμβάνει χώρα στο σχολείο μας, ώστε κάθε χώρος διδασκαλίας να καταστεί αυτόνομος τεχνολογικά και να παρέχει την δυνατότητα αξιοποίησης των ΤΠΕ στους/στις διδάσκοντες/ουσες. Στην προσπάθεια αυτή προσέρχεσθε αρωγός με την παροχή του βιντεοπροβολέα. Ελπίζουμε να σας έχουμε αρωγούς στις ανάγκες μας και στο μέλλον.

Ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο σας.

Η Διευθύντρια

Αλεξανδροπούλου Σταυρούλα