Ως ιατρικός σύλλογος έχουμε επανειλημμένα σημειώσει τις ελλείψεις ιατρικού προσωπικού του ΓΝ Αιγίου. Η συνήθης τακτική κάλυψης των αναγκών που προκύπτουν είναι ο εξαναγκασμός του υπάρχοντος προσωπικού σε εξαντλητικούς αριθμούς εφημεριών και ωρών εργασίας. Σαν επιστέγασμα της όλης κατάστασης έρχεται να προστεθεί η μη πληρωμή των εφημεριών αυτών.

Σύμφωνα με τους νοσοκομειακούς συναδέλφους έχει καθυστερήσει σημαντικά η αποζημίωση των εφημεριών του τελευταίου τρίμηνου ενώ ακόμα εκκρεμεί η αποζημίωση των υπερβαλλόντων κατ’ εντολή εφημεριών από την αρχή του χρόνου. Λόγος για την μη καταβολή των τακτικών εφημεριών είναι η καθυστέρηση στην στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου με τους διορισμένους αντιπροσώπους που απαιτεί ο νόμος (τρεις στον αριθμό). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι ευθύνη του υπουργείου να διορίζει απευθείας τρία μέλη (άσχετα με το νοσοκομείο) από τα 9 που αποτελούν την σύνθεση του ΔΣ. Τα υπόλοιπα 6 μέλη είναι ήδη καθορισμένα και εκλεγμένα και περιμένουν τον διορισμό των τριών μελών που καθορίζει ο υπουργός.

Το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού συλλόγου Αιγίου καλεί τους υπευθύνους να δείξουν την στοιχειώδη αξιοπρέπεια ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι συνάδελφοι τις υπερβάλλουσες δεδουλευμένες ώρες και να μην εμπαίζουν το προσωπικό του νοσοκομείου για μικροκομματικά παιχνίδια.