Κατόπιν των Αρχαιρεσιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αιγιαλείας που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 και της επικύρωσης του πρακτικού Αρχαιρεσιών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  – Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας (Αρ. Πρωτ. ΠΔΕ/ΔΔΥ/354306/2363 – 24/11/2022), οι εκλεγέντες σε συνεδρίασή τους την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022 στα γραφεία του Συλλόγου (Φεϋζοπούλου 8 στο Αίγιο) όρισαν ομόφωνα το ΝΕΟ Δ.Σ. του Φαρμακευτικού Συλλόγου το οποίο απαρτίζουν:
 
Α) ΞΗΡΟΜΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ ως Πρόεδρος
BΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ως Αντιπρόεδρος
Γ) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ως Γραμματέας
Δ) ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ ως Ταμίας
Ε) ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΑΝΔΡΕΑ ως Μέλος