27.4 C
Aigio
Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣΑιγιάλειαΣυνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας την Τετάρτη 15 Μαρτίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας την Τετάρτη 15 Μαρτίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το άρθρο 67 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, μεικτή (διά ζώσης και παράλληλα με τηλεδιάσκεψη), θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ», στις δέκα πέντε (15) Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
2. Καθορισμός ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους Λαϊκών Αγορών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, για το έτος 2023.
3. Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
4. Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».
5. Έγκριση πρώτης (1ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.)».
6. Έγκριση λύσης της εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο νότιο τμήμα της οδού Φιλοποίμενος στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης, κατόπιν αιτήσεως του μισθωτή.
7. Τροποποίηση σχεδίου πόλη στα Ο.Τ. 23 και 29 της Ροδοδάφνης στη Δημοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης Δήμου Αιγιαλείας.
8. Έγκριση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή-επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη και Αγ. Αθανασίου της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
9. Έγκριση πρώτη (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τεμένης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
10. Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης και πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας και στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες».
11. Έγκριση τρίτης (3ης) παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας: «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών διοικητικής-τεχνικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης του έργου με ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS 5003628) στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
12. Ορισμός δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων και καθορισμός αποζημίωσης, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας.
13. Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το έτος 2023, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
14. Επικαιροποίηση – καθορισμός νέων θέσεων αγκυροβολίας στον Δήμο Αιγιαλείας.
15. Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και του Υ.Π.ΕΝ για την εκτέλεση της πράξης: «Ήπιες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση, παρακολούθηση και ανάδειξη της βιοποικιλότητας της λιμνοθάλασσας Αλυκής Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας (Natura 2000/ GR 2320006) μέσω του Προγράμματος LEADER ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020».
16. Διαγραφή ποσού που αφορά παράβαση Κ.Ο.Κ.

Δείτε Ακόμα...

Most Popular