Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία με τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ συνεχίζουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στον γενικό πληθυσμό για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοιού.

Την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο οίκημα «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ» του Κέντρου Υγείας Αιγίου καθώς και στα γραφεία του Συλλόγου Εμπορικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Ανατολικής Αιγιάλειας, στον Παλαιό Σταθμό του ΟΣΕ.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ “ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ”
50 rapid test με 12 θετικά (24%) αφορούν σε 3 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη

ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
27 rapid test με 3 θετικά (11.11%) αφορούν σε 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι αποτελούν σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αποφυγής της διασποράς του νέου κορονοιού και διενεργούνται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του ΕΟΔΥ, με rapid tests. Ο τακτικός έλεγχος είναι υποχρέωση και ευθύνη όλων μας.