Το προσεχές Σαββατοκύριακο 3 και 4 Δεκεμβρίου 2022 στην πόλη του Αιγίου θα πραγματοποιηθεί το 6ο Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου.
Ενήλικοι Εθελοντές από Αίγιο, Πάτρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Πύργο θα συγκεντρωθούν στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο όπου θα γίνει παρουσίαση του Προσκοπικού έργου της Περιφερειακής Εφορείας, καθώς και ομιλίες σχετικά με θέματα που αφορούν την εξέλιξη και την πρόοδο του Προσκοπισμού γενικότερα.
Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου μετά την λήξη του Συνεδρίου θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη μελών που θα εκπροσωπούν τα προσκοπικά Συστήματα των ανωτέρω περιοχών, στην Γενική Συνέλευση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στην Αθήνα.